SchoolBIEB

Binnen onze school is er een schoolBIEB met een ruime keuze aan boeken voor de kinderen.

De schoolBIEB is onderdeel van de bibliotheek 's-Hertogenbosch en is een ondersteunende voorziening voor kinderen, hun ouders en leerkrachten. De leescoördinator van de basisschool en de leesconsulent van de Bieb werken samen, zodat vaardigheden die kinderen nodig hebben om goed mee te kunnen doen in onze samenleving extra worden geoefend.

leesbevordering - leesplezier - taalontwikkeling - uitbreiding woordenschat - informatievaardigheden - mediawijsheid

Boeken mogen worden geleend om in de klas, maar ook om thuis te lezen. De leerkrachten kunnen zorgen voor een afwisselende collectie boeken in de groep en er worden boeken gezocht rondom een bepaald thema. De leesconsulent komt voorlezen in de groep of doet een activiteit rondom leesbevordering. Dit kan allemaal dankzij de schoolbibliotheek.