Ouderraad

Op KC De Kruisboelijn is er een ouderraad (afgekort OR) om nog beter te kunnen samenwerken aan de vorming en opvoeding van de kinderen binnen de school. Het bestuur van de ouderraad is de spreekbuis namens de ouders bij het schoolteam. De OR organiseert vele activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Carnaval, Pasen, de sportdag, een schoolreis of schoolfeest. Daarbij wordt altijd samengewerkt met leerlingen en teamleden van De Kruisboelijn om er samen een mooi feest van te maken. Alle ouders zijn welkom om mee te denken over de invulling van deze vieringen. 

Volgens de statuten van onze OR is elke ouder automatisch lid van deze vereniging. Momenteel zitten de volgende ouders in de ouderraad:

  • Elfi van Boekel (voorzitter)
  • Silvia van der Loo (penningmeester)
  • Maayke Blokx
  • Mandy Hanegraaf
  • Bianca van Lamoen
  • Izabella Niewojno
  • Nanda van Putten
  • Kiraz Sahin

Namens het schoolteam zitten de volgende personen in de OR:

  • Marian Krijnen
  • Hanneke van Loon

De ouderraad moet uiteraard ook financieel rondkomen en daarom wordt er jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is geheel bestemd voor de mooie activiteiten die voor uw kind(eren) worden georganiseerd. Alvast hartelijk dank! 

Heeft u vragen over de ouderraad, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de OR: mevr. Elfi van Boekel (Elfi.vanBoekel@signumonderwijs.nl).