De Vreedzame School

Op ons kindcentrum werken we met het programma van De Vreedzame School. Met dit programma leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Ze leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep en op school. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee de kinderen naar school gaan, het zorgt ook voor een goed werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.   

Wilt u meer weten over deze methode kijk dan eens op de website van De Vreedzame School.