Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (afgekort MR), dat is vastgelegd in de “wet medezeggenschap op scholen”. De MR is er om mee te denken en beslissingen te maken over het beleid van onze school. In dit overleg bespreken we zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook over het vaststellen van vakanties en vrije dagen. De MR bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. Onze MR bestaat momenteel uit drie ouders en drie leerkrachten.

Namens de ouders zitten de volgende personen in de MR:

  • Osman Çifçi (voorzitter)
  • Sandra Damen

Namens de leerkrachten zijn dit:

  • Marlijn Kodde
  • Eefje Zoon

We vergaderen regelmatig en gaan dan in gesprek over de gang van zaken op school. De directie woont de vergaderingen op verzoek bij en heeft een adviserende rol. Tevens kunnen er andere genodigden aansluiten. 

Mocht u aanwezig willen zijn tijdens een MR vergadering, dan kunt u in het jaarrooster vinden wanneer we vergaderen. U kunt ook volgen wat we besproken hebben, de notulen van de vergadering zullen namelijk op deze pagina gepubliceerd worden.

Notulen

Klik op het bestand om de notulen van de MR vergaderingen te downloaden.

''Als ouder voel ik de verantwoordelijkheid om mijn steentje bij te dragen, en samen met alle medewerkers en vrijwilligers de juiste koers te bepalen voor Kindcentrum De Kruisboelijn. Voorop staat het belang van alle kinderen die hun onderwijs op onze school genieten.''