'S-PORT

'S-PORT is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch met als doel iedereen in Den Bosch het plezier van (samen) sporten te laten ervaren. Zo worden er tijdens en na schooltijd voor alle kinderen verschillende activiteiten georganiseerd, op onze school zelf, maar ook in de wijk of bij een (sport)vereniging. 

We vinden het belangrijk om ieder kind tot maximale groei te stimuleren, ook op gebied van sport en spel. Twee keer per week krijgen alle groepen gymles gegeven door een vakleerkracht van 'S-PORT, Tycho Demmink. De inhoud van het bewegingsonderwijs gaat volgens bepaalde methodes, maar regelmatig worden ook sportaanbieders uit de wijk betrokken bij de gymlessen. Dit doen wij om de kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten die zij in hun omgeving kunnen uitoefenen en ook om hen te helpen bepalen welke sport het best bij hen past.

Wilt u meer informatie over wat 'S-PORT doet, kijk dan op de website van 'S-PORT.