Samen Buiten Leren

Kinderen laten het steeds duidelijker horen. En voor iedereen die luisteren wil, zegt de stem van het kind: 'Ik wil levensecht leren, ik wil bewegen, ik wil naar buiten!' Wij willen luisteren naar kinderen, de boel opschudden en het aanbod voor kinderen verrijken. Het is tijd voor 'Samen Buiten Leren' op De Kruisboelijn!

Magda van der Meijden

Op KC de Kruisboelijn hebben wij ‘Samen Buiten Leren’ als een van de speerpunten binnen ons onderwijs. De drie kernwoorden zijn elk krachtig van stuk.

Samen staat voor het betrekken van partners (ouders, bewoners in de wijk, instanties en het bedrijfsleven) binnen ons onderwijs en het samenwerken van zowel leerlingen als leerkrachten op groeps-, unit-, school- en kindcentrumniveau.

Buiten betekent voor ons gebruik maken van de buitenruimte om ons heen (zowel het schoolplein als het bezoeken van nabijgelegen gebieden en partners) waarbij natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht voordelen opleveren voor lichaam en geest. Daarnaast halen we buiten ook graag naar binnen door partners uit te nodigen om gebruik te maken van hun kwaliteiten passend binnen ons lesaanbod.

Onder leren verstaan wij dat we buiten de kaders van de reguliere lesmethodes om werken, omdat wij betekenisvol aanbod willen bieden waarbij we aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Dit verwerken we zowel binnen ons thematisch onderwijs als binnen de kernvakken.