Ons team

Het team van Kindcentrum De Kruisboelijn bestaat uit pedagogisch medewerkers, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, stagiaires, een manager kinderopvang en een directeur basisonderwijs. Daarnaast zijn er intern begeleiders, een expressietherapeut, een coördinator onderbouw en een coördinator bovenbouw.

Samen werken wij vol passie, liefde en plezier aan de ontwikkeling van uw kind. Waar wij allemaal blij van worden is de twinkeling in de ogen van kinderen wanneer zij groeien!

Magda van der Meijden

Directrice

Nicky Bron

Pedagogisch medewerker

Peuterarrangement

Samira Souicat

Pedagogisch medewerker

Peuterarrangement

Judith Hermsen

Leerkracht groep 1-2

Coördinator onderbouw en VVE

Charlotte von Schmidt

Leerkracht groep 1-2

Jan van den Berge

Leerkracht Schakelklas

Linda Roovers

Leerkracht Schakelklas

Ambulant begeleider arrangementen en levelwerk

Kim Alders

Leerkracht groep 3

Hanneke van Loon

Leerkracht groep 3 & 4

Rinie Verhoeven

Leerkracht groep 4

Nikki van Eldijk

Leerkracht groep 5

Sabine van Vugt

Leerkracht groep 6

Coördinator bovenbouw

Mario Smulders

Leerkracht groep 7

Berry Timmers

Leerkracht groep 8

Eefje Zoon

Intern begeleider

Tycho Demmink

Vakleerkracht gym

Jessica Knoot

Expressietherapeut

Trainer mindfullness & yoga

Marian Krijnen

Administratief medewerker

Kanita Tielen

Ondersteuner creatieve vakken

Onze vrijwilligers

Op De Kruisboelijn zijn ook regelmatig vrijwilligers te vinden die hun onmisbare steentje bijdragen aan de school. Naast het bemannen van de bibliotheek of zorgen dat de teamkeuken netjes blijft, is er ook nog iemand die twee keer per week met leerlingen extra leest, rekent en leerkrachten ondersteunt waar nodig. Daarnaast is er ook iemand die bij verschillende groepen Natuur en Milieu Educatie verzorgt, waarbij kinderen op pad gaan om kennis, ervaring en verwondering op te doen in de natuur in de eigen omgeving.

Onze stagiaires

Op De Kruisboelijn vinden wij het belangrijk studenten de kans te bieden om veel praktijkervaring op te doen in het werken met kinderen. Zo is er een prettige samenwerking ontstaan met de onderwijsopleidingen van het Koning Willem 1 College. Studenten van de opleiding onderwijsassistent en sportacademie zul je binnen onze school en in de sportzaal vaak genoeg bezig zien met de kinderen en worden daarbij intensief begeleid.