Onze visie

De Kruisboelijn is een basisschool met een eigentijdse visie op onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom, veilig en gezien voelen op De Kruisboelijn. Vanuit die veiligheid zorgen wij dat er goed onderwijs wordt gegeven. Veel aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van de basisvaardigheden rekenen en taal. Leerlingen maken kennis met verschillende religies en tradities die op onze school en in de samenleving aanwezig zijn. We werken volgens de principes van ‘De Vreedzame School’ waarin we kinderen leren respect en begrip voor zichzelf en de ander te hebben. We laten kinderen ontdekken wie ze zelf zijn en waar hun talenten liggen. Daarnaast leren kinderen op De Kruisboelijn om met elkaar een steentje bij te dragen aan de samenleving. Wij varen samenlevingsgerichte koers. 

Hoe wij werken

Onze school heeft 7 groepen. De groepsgrootte bedraagt ongeveer 17 à 26 leerlingen; wij vinden het belangrijk dat alle kinderen veel aandacht krijgen. In de kleutergroepen starten we met een kleiner aantal dat in de loop van het schooljaar groeit. De leerstof in een groep wordt in verschillende niveaus behandeld. We stemmen het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af op de individuele behoefte van ieder kind. Leerlingen met een specifieke ontwikkelbehoefte worden zoveel mogelijk in de eigen groep begeleid. Wanneer extra ondersteuning noodzakelijk is, wordt samen met ouders en samenwerkingspartners gezocht naar begeleiding op maat.

We prikkelen en stimuleren kinderen om zichzelf optimaal te ontwikkelen, daarbij werken wij altijd samen met ouders.  We hebben hoge verwachtingen van kinderen en volgen de cognitieve groei van kinderen zorgvuldig. Daarnaast is er in het dagelijkse aanbod veel ruimte voor het ontwikkelen van creatieve, sportieve en sociale talenten.