Thematisch werken

Op KC De Kruisboelijn leren wij kinderen zo vroeg mogelijk om de wereld vanuit verschillende culturen en perspectieven te bekijken. We bereiden ze voor op ontmoetingen met andere wereldburgers. We leren hoe een kind vanuit nieuwsgierigheid en verwondering richting kan geven aan zijn eigen ontwikkeling. De vakken die bij 'oriëntatie op jezelf en de wereld' horen en de creatieve vakken laten wij terugkomen binnen het thematisch onderwijs. Hierbij bieden wij een betekenisvol aanbod, waarbij onderzoekend leren wordt gestimuleerd. Leerlingen werken groepsdoorbroken, waardoor zij van én met elkaar kunnen leren.

 

Onderbouw

Op De Kruisboelijn werken we in de groepen 1/2 en 3 met de methode Schatkist om het thematisch onderwijs vorm te geven. Bij de kleuters staat het thema gedurende de gehele dag centraal. Groep 3 sluit in de middagen aan wanneer zij samen met de kleuters hoekenwerk organiseren.

Met Schatkist leren de kinderen van de onderbouw de wereld om hen heen spelenderwijs te ontdekken en te begrijpen. De thema's en activiteiten van Schatkist zijn afgestemd op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Hierbij bieden wij rijk aanbod aan met materialen die tot de verbeelding van kinderen spreken. In de onderbouw vinden wij het daarnaast belangrijk dat kinderen écht kind mogen zijn, waarbij zij de vrijheid hebben om te ontdekken en zich te verwonderen in een taalrijke omgeving. 

Midden- & bovenbouw 

In de groepen 4 tot en met 8 werken we met Da Vinci, een methode voor wereldoriëntatie. Deze methode werkt met thema's waarin de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, canon van de Nederlandse geschiedenis, 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschap, filosofie, levensbeschouwing, techniek en wetenschap verwerkt zijn. Dit alles in samenhang en verbanden. Wat betekent dat vakken als aardrijkskunde, natuur en geschiedenis niet meer apart van elkaar worden gegeven, maar samen komen in een thema. Kinderen gaan verbanden zien tussen de verschillende onderwerpen wat aansluit bij de manier waarop ons brein leert. Door verbanden te leggen tussen de verschillende onderwerpen, gaat het leren steeds makkelijker. Kinderen leren vanuit nieuwsgierigheid en verwondering wat de betrokkenheid bij de lessen vergroot.