Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad (MR)

Welkom op de pagina van de medezeggenschapsraad. De MR is er om mee te denken en beslissen over het beleid van onze school. De MR bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. Onze MR bestaat momenteel uit 3 ouders; Rosita Kreté, Sandra Damen en Gülay Maden en 3 leerkrachten; Lenny Boelen, Marlijn Kodde en Sabine van Vugt. We vergaderen om de 4-6 weken en gaan dan in gesprek met de directie over de gang van zaken op school. Samen laten we onze school blijvend ontwikkelen. 

Mocht u aanwezig willen zijn tijdens een vergadering kunt u in het jaarrooster vinden wanneer we vergaderen. U kunt volgen wat we besproken hebben, de notulen van de vergadering zullen namelijk op deze pagina gepubliceerd worden.

Als ouder voel ik de verantwoordelijkheid om mijn steentje bij te dragen, en samen met alle medewerkers en vrijwilligers de juiste koers te bepalen voor Kindcentrum De Kruisboelijn. Voorop staat het belang van alle kinderen die hun onderwijs op onze school genieten."

 

Klik op de datum om de notulen van de MR-vergaderingen te downloaden

Notulen 02-11-2020

Notulen 07-09-2020

Notulen 08-06-2020