Stel cookie voorkeur in

Ouderraad (OR)

Uiteraard wil elke ouder weten, wat er op school - waaraan ze hun kinderen hebben toevertrouwd - gebeurt en of dit overeenkomt met hetgeen wat ze zelf van die school verwachten. Om nu aan die relatie school - ouder vorm en inhoud te geven is er een ouderraad om samen te werken aan de vorming en opvoeding van de kinderen binnen de school. Het bestuur van de ouderraad is de spreekbuis namens de ouders bij het schoolteam. Volgens de statuten van onze OR is elke ouder automatisch lid van deze vereniging. De vereniging moet uiteraard ook financieel rondkomen. Daarom wordt er jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. We kunnen u niet verplichten tot deze bijdrage, echter uw bijdrage is geheel bestemd voor uw eigen kind(eren) en we hopen deze te ontvangen zodat we veel mooie activiteiten kunnen organiseren. Alvast hartelijk dank!
 
De Oudervereniging organiseert vele activiteiten zoals de Kerstviering, het Sinterklaasfeest, schoolreis en Pasen. Daarbij wordt altijd samengewerkt met kinderen en teamleden van De Kruisboelijn om er samen een mooi feest van te maken. Alle ouders zijn welkom om mee te denken over de invulling van de vieringen. 
 
Heeft u vragen over de oudervereninging, neem dan gerust contact op met de voorzitter: mevr. Elfi van Boekel: evboekel@dekruisboelijn.nl