Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad (MR)

Welkom op de pagina van de medezeggenschapsraad. De MR is er om mee te denken en beslissen over het beleid van onze school. De MR bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. Onze MR bestaat momenteel uit 3 ouders: mevrouw Rosita Kreté, meneer Mark van Doorn en meneer Peter Meesters en 3 leerkrachten: juffrouw Ellen Vos, juffrouw Liza Verhamme en juffrouw Sabine van Vugt. We vergaderen om de 4-6 weken op school en gaan dan in gesprek met de directie over de gang van zaken op school. Samen proberen we onze school blijvend te laten ontwikkelen. 

Mocht u aanwezig willen zijn tijdens een vergadering kunt u in het jaarrooster vinden wanneer we vergaderen. U kunt volgen wat we besproken hebben, de notulen van de vergadering zullen namelijk op deze pagina gepubliceerd worden.

Als vader voel ik de verantwoordelijkheid om mijn steentje bij te dragen, en samen met alle medewerkers en vrijwilligers de juiste koers te bepalen voor Kindcentrum De Kruisboelijn. Voorop staat het belang van alle kinderen die hun onderwijs op onze school genieten."

Peter Meesters, ouder en voorzitter van de MR